8.11.09

Πιστεύω εις ένα €υρω


Πιστεύω εις ένα €υρω,
Ως Πάτερ, Πλουτοκράτορας,
πωλητής ουρανού και γης,
κινητών τε πάντων και ακινήτων.

Και εις το μέταλλον Χρυσό,
τον χρυσόν της εκκλησιας τον γιαλυστερόν,
τον εκ του λαού κλαπέντα προ πάντων των αιώνων.

Χρήμα εκ Χρήματος,
χρυσόβουλον αληθινόν εκ χρυσόβουλου πλαστού υπεξερεθεντα,
ου αποκτηθέντα,
ομοούσιον του κλήρου, δι' ου τα πάντα εγένετο .....
Αναρτήθηκε από το TVXS στις 7-11-2009 από κάποιον-α σαν σχόλιο στο άρθρο για την εκκλησιαστική περιουσία.
Δέσποινα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...